บริษัท เอส.แอล.บิสซิเนส จำกัด

S.L. BUSINESS CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.แอล.บิสซิเนส จำกัด (ID: 0105530019861) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/4/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9 ตรอกชุ่ม ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530019861
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/4/2530 พ.ศ.
(37 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/4/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง