บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์โปรดักชั่น จำกัด

THAI TEXTILE PRODUCTION CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์โปรดักชั่น จำกัด (ID: 0105530019331) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/4/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 131/29 สุขุมวิท ซอย 9 (ซอยรื่นจิตต์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530019331
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/4/2530 พ.ศ.
(37 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/4/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง