บริษัท แวลลู โปร์ดักส์ จำกัด

VELLU PRODUCT CO., LTD.

บริษัท บริษัท แวลลู โปร์ดักส์ จำกัด (ID: 0105530014819) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/3/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 293 สุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530014819
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/3/2530 พ.ศ.
(37 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/3/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง