บริษัท พี.ซี.เอ็ม. โฮม โปรดักส์ จำกัด

P.C.M. HOME PRODUCTS CO., LTD.

บริษัท บริษัท พี.ซี.เอ็ม. โฮม โปรดักส์ จำกัด (ID: 0105530008002) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/2/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 787-789 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530008002
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/2/2530 พ.ศ.
(37 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/2/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง