บริษัท เจ็นนิวอิน เล็ทเธอร์ จำกัด

GENUINE LEATHER COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เจ็นนิวอิน เล็ทเธอร์ จำกัด (ID: 0105529046664) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/12/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 294,296,298,300 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105529046664
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/12/2529 พ.ศ.
(37 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/12/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง