บริษัท ดี แอนด์ ที.เอฟ.เอส. จำกัด

D & T.F.S. COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ดี แอนด์ ที.เอฟ.เอส. จำกัด (ID: 0105529042171) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/11/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 222 หมู่ที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105529042171
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/11/2529 พ.ศ.
(37 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/11/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง