บริษัท โฟโตแอนด์กราฟิคเทค จำกัด

PHOTO & GRAPHIC TECH CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529041255
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2529 พ.ศ. (37 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/11/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 500 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3 ห้อง 32 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ