บริษัท เสริมไพศาล จำกัด

SEAEM PAISAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529026540
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2529 พ.ศ. (37 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/8/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 511/41-42 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนแฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ