บริษัท เลียงฮงเพ้นท์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

LEING HONG PAINT & HARDWARE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529024857
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2529 พ.ศ. (37 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30/20-21 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ