บริษัท ธนะสินเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

THANASIN FURNITURE CO., LTD.

บริษัท บริษัท ธนะสินเฟอร์นิเจอร์ จำกัด (ID: 0105529024300) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/7/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4/307-308 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105529024300
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/7/2529 พ.ศ.
(37 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย

บริษัทที่คล้ายคลึง