บริษัท โพโตแมค อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

POTOMAC INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529022641
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2529 พ.ศ. (37 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/11 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค