บริษัท อลายด์แวรส์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด

ALLIED WARES AND TECHNOLOGY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529022382
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2529 พ.ศ. (37 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2771/11-14 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ