บริษัท เลี่ยงฮั้วทูลส์ จำกัด

LHNG HUA TOOLS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529021122
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2529 พ.ศ. (37 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/6/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 273 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ