บริษัท โพลีแมท จำกัด

POLYMAT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529021050
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2529 พ.ศ. (37 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
20/6/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 10,10/1-4 ซอยกุศลศิลป์ ถนนสรรพวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ