บริษัท ธนาชัย ฮาร์ดแวร์ จำกัด

THANACHAI HARDWARE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529019519
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2529 พ.ศ. (37 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
10/6/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19 ซอยสว่าง 7 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ