บริษัท อุตสาหกรรมไม้ ทองฮวด จำกัด

THONG HUAD WOOD INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529017435
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2529 พ.ศ. (38 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
26/5/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 8 และ 998 ถนนบางนา-ตราด 18 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ