บริษัท ย่งเพ้ง อิมปอร์ต จำกัด

YONG PENG IMPORT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529015939
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2529 พ.ศ. (38 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
12/5/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 124/1-2 ซอยเวิ้งนครเกษม ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ