บริษัท ต.นำชัยกลาส จำกัด

T.NUVCHAI GLASS LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529014916
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2529 พ.ศ. (38 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
30/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 688/179 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ