บริษัท ฟาร์มาเบล จำกัด

PHARMABEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529011453
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2529 พ.ศ. (38 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61/45 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์