บริษัท สยามไฟริ่ง จำกัด

SIAM FIRING CO., LTD.

บริษัท บริษัท สยามไฟริ่ง จำกัด (ID: 0105528023954) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/7/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 30/187 หมู่ที่ 10 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การกลึง กัด ไส โลหะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105528023954
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/7/2528 พ.ศ.
(39 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
10/7/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25922 การกลึง กัด ไส โลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง