บริษัท พงษ์การช่าง จำกัด

PONG KORACHANG CO., LTD.

บริษัท บริษัท พงษ์การช่าง จำกัด (ID: 0105528015692) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/5/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 72/27 ซอยดำรงค์ 3 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การกลึง กัด ไส โลหะ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105528015692
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/5/2528 พ.ศ.
(39 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/5/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25922 การกลึง กัด ไส โลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง