บริษัท ยงเกียรติอุตสาหกรรม จำกัด

YONG KIAT INDUSTRY CO., LTD.

บริษัท บริษัท ยงเกียรติอุตสาหกรรม จำกัด (ID: 0105528014467) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/4/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 51/34 หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การกลึง กัด ไส โลหะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105528014467
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/4/2528 พ.ศ.
(39 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/4/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25922 การกลึง กัด ไส โลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง