บริษัท พี.เค.เอ็น.ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด

P. K. N. HEAT TREATMENT CO., LTD.

บริษัท บริษัท พี.เค.เอ็น.ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด (ID: 0105528012944) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/4/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4/239 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การกลึง กัด ไส โลหะ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105528012944
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/4/2528 พ.ศ.
(39 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/4/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25922 การกลึง กัด ไส โลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง