บริษัท ไทรโอนิค เคมีภัณฑ์ จำกัด

TRIONIC CHEMICALS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528005123
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2528 พ.ศ. (39 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/2/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 75 ซอยวัฒนานิเวศน์ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน