บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม วิปเปอร์แมน (1985) จำกัด

WIPPER MANN INDUSTRUIAL FACTORY (1985) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528002345
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2528 พ.ศ. (39 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/1/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 23/25 ซอยสุกร ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์