บริษัท เมนอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

MANINTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527045181
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2527 พ.ศ. (39 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/12/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์