บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527041819
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2527 พ.ศ. (39 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/11/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 316/24-25 ซอยสายน้ำทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน