บริษัท คอมเมอร์เชียลอินเตอร์เทรด จำกัด

COMMERCIAL INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527034120
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2527 พ.ศ. (39 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/9/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 56 อาคารญาดา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์