บริษัท ยูโรอาร์ต จำกัด

EURO ART COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527031988
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2527 พ.ศ. (39 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/9/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1893 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์