บริษัท ซีนิธ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527030566
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2527 พ.ศ. (39 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/8/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 906/34 ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์