บริษัท เมย์ฟลู เทรดดิ้ง จำกัด

MAY FULL TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527025660
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109 ชั้นสอง ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง