บริษัท อินเตอร์สตาร์ จำกัด

INTER STAR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527024884
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
5/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 156/13-14 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง