บริษัท ไทยวา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

THAIVA ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527024264
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 137/3 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง