บริษัท ไทยมินเซรามิก อินดัสเทรียล จำกัด

THAI MIN CERAMICS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526026336
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2526 พ.ศ. (40 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/6/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2 ซอยสว่าง 1 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น