บริษัท สตรีม จำกัด

STREAM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526022420
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2526 พ.ศ. (41 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
2/6/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 191 ซอยระนองฯ ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น