บริษัท บรูไทย เทรดดิ้ง จำกัด

BRUTHAI TRADING CO., LTD.

บริษัท บริษัท บรูไทย เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105525039281) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/10/2525 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 73 ซอยสวนหลวง 4 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105525039281
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/10/2525 พ.ศ.
(41 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/10/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง