บริษัท ไอ.เอฟ.ซี. จำกัด

I.F.C. CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไอ.เอฟ.ซี. จำกัด (ID: 0105525037113) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/10/2525 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105525037113
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/10/2525 พ.ศ.
(41 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/10/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง