บริษัท ไทย โปรเฟส ชันนอล จำกัด

THAI PROFESSIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทย โปรเฟส ชันนอล จำกัด (ID: 0105525036656) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/10/2525 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 32/19 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105525036656
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/10/2525 พ.ศ.
(41 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง