บริษัท เอเชี่ยนฟอเรสต์โปรดัคส์ จำกัด

ASIAN FOREST PRODUCTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525027401
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/7/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61/37 ถนนบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว