บริษัท เซนทรัลไรซ์ จำกัด

SENTRAL RICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525025905
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/7/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว