บริษัท ลาภเจริญพัฒนา จำกัด

LAPCHAROEN DEVELOPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525023325
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2525 พ.ศ. (41 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/7/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 9/4 หมู่ที่ 1 ถนนลาดหลุมแก้ว-บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว