บริษัท สหโชคดีเวล็อพเมนท์ จำกัด

SAHACHOK DEVELOPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525020105
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2525 พ.ศ. (41 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/6/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 787 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว