บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด

SIAM GRAINS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525018429
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2525 พ.ศ. (41 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/5/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 540,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/14-15-16 ซอยธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว