บริษัท อินเตอร์เกรน จำกัด

INTER GRAN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525014547
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2525 พ.ศ. (42 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
23/4/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 30 ถนนเฉลิมเขต 3 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว