บริษัท พีนีโก้ จำกัด

PENECO CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525006307
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2525 พ.ศ. (42 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/2/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 303 อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ ถนนสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ สาย 28 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์