บริษัท ชูวุฒิชัย จำกัด

CHUVUTHICHAI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524016228
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2524 พ.ศ. (42 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/7/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1103/5 ซอยจารุรัตน์ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ