บริษัท จงเซินเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

CHONG SENG TRADING (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท จงเซินเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105524014829) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/7/2524 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2104/24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105524014829
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/7/2524 พ.ศ.
(43 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
4/7/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

บริษัทที่คล้ายคลึง