บริษัท ยู.เค.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

U.K.C. INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524012231
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2524 พ.ศ. (42 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/6/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/133 หมู่ 5 ซอยวัดบุณยประดิษฐ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น