บริษัท ซันฟง เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

SUNFONG ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524012214
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2524 พ.ศ. (42 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/6/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 724/17-18 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น