บริษัท ที.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

T.R.T.INTERNATION TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524010165
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2524 พ.ศ. (43 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
11/5/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1/4-1/5 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น